ACCA考试认证流程
 
        ACCA会员身份的获得需要满足以下3个条件:戳:最新ACCA 备考资料大礼包10G大容量*限时领取
 
        1.注册成为ACCA学员,并且通过规定的14门ACCA考试科目考核;
 
        2.完成各个阶段的职业能力道德测试;
 
        3.完成36个月的财会相关实践工作经验,并向ACCA提交ACCA会员申请资格;审核通过后正式成为ACCA认证会员,允许使用ACCA会员身份。

        (文章图片来源于ACCA官网)

        以上是泽稷小编准备的关于ACCA认证流程的解答,如果想再了解其它方面的信息,请点击咨询泽稷教育官方网站。咨询电话:400-728-7226

首页

课程中心

在线咨询

资料索取